W spójności siła, czyli o wpływie rodziców na rozwój sportowy małego zawodnika

25-10-2017, 10:39 Porady dla dziecka i rodzica

Rozwój sportowy zawodnika jest bardzo złożonym zjawiskiem. Niezliczona ilość czynników wpływa na to, że kariera sportowa młodego zawodnika rozwija się pomyślnie. Niezaprzeczalnie najważniejszym czynnikiem wspomagającym rozwój zawodnika są jego relacje z bliskimi mu osobami. Od jakości tych relacji zależy m.in. samopoczucie zawodnika, jego chęć do codziennej pracy i konsekwencja w podążaniu za swoimi sportowymi marzeniami.

Stwórz odpowiednie warunki

Rozwój sportowy zawodnika jest bardzo złożonym zjawiskiem. Niezliczona ilość czynników wpływa na to, że kariera sportowa młodego zawodnika rozwija się pomyślnie – robi On postępy, jest radosny, zadowolony i zmotywowany do ciężkiej pracy. Spośród wielu uwarunkowań sprzyjających pozytywnym zmianom w sporcie są takie, których rola jest kluczowa i ważniejsza od pozostałych. Niezaprzeczalnie najważniejszym czynnikiem wspomagającym rozwój zawodnika są jego relacje z bliskimi mu osobami tj. rodzicami, trenerem i kolegami z grupy, czy też z drużyny. Od jakości tych relacji zależy m.in. samopoczucie zawodnika, Jego chęć do codziennej pracy i konsekwencja w podążaniu za swoimi sportowymi marzeniami. Pozytywne relacje z bliskimi zawodnikowi osobami są ważniejsze od obiektów sportowych, używanego sprzętu sportowego czy też reprezentowania takich czy innych barw klubowych. W sytuacji, gdy zawodnik otrzymuje ze swojego najbliższego środowiska prawdziwe wsparcie i kompetentną opiekę jest w stanie przetrwać nawet najtrudniejsze sytuacje i zaakceptować niesprzyjające mu warunki trenowania. W przypadku małego sportowca kluczową rolę odgrywają rodzice. Na tym etapie rozwoju niemal wszystko zależy jeszcze od rodziców. Takie, jakie ich zaangażowanie – takie uczestnictwo dziecka w sporcie. Do optymalnego rozwoju sportowego potrzebne są odpowiednie warunki. W pierwszej kolejności emocjonalne i intelektualne, a w dalszej kolejności finansowe.

Rodzicielska spójność

Skuteczne wychowanie oparte jest o konsekwencje i spójność działań między mamą i tatą. Sport również jest wychowaniem, stąd te same czynniki grają tu kluczową rolę. Nie wystarczy „być”, interesować się, wspierać. Trzeba robić to przemyślanie, logicznie – nie zaprzeczając sobie wzajemnie. I nawet jeżeli zdanie rodziców różni się między sobą w niektórych kwestiach – w stosunku do swojego dziecka - sportowca powinniście być zgodni i reprezentować jeden „front” działania.

Na czym polega rodzicielska spójność w sporcie?

Najkrócej rzecz ujmując – spójność to zbliżone, albo takie samo zdanie w kluczowych sprawach dotyczących wychowania swojego dziecka - sportowca, jego rozwoju oraz zgodność decyzji odnośnie jego sportowej codzienności i przyszłości. Oczywistym jest, że w mniej ważnych kwestiach zdanie taty i mamy może się od siebie różnić i nie będzie miało to większego wpływu na funkcjonowanie dziecka w sporcie. Warto zastanowić się, jak spójność zadania, decyzji i działań wygląda w Waszym domu.

Więcej: http://www.junior.sport.pl/junior/7,143113,20979162,zgodni-rodzice-czyli-spojnosc-dzialan-miedzy-tata-a-mama-i.html


Inne proponowane newsy


Wróć do strony głównej

Projekt i wykonanie: cogitech group